MOJE CIEPŁO

Program dofinansowania pomp ciepła realizowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego.

Wybierając pompę ciepła od House Solutions nie musisz się o nic martwić. Służymy fachowym doradztwem, profesjonalnym montażem, a także pomocą we wszelkich formalnościach.

+48 732 732 252

Kto może otrzymać dotację?

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

1

2

3

zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda

z osprzętem

zakup i montaż gruntowych pomp ciepła z osprzętem

zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-powietrze z osprzętem

Dotacją objęte są:

Dofinansowanie dotyczy nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

REGULAMIN
  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)
    albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Ile można otrzymać

Wysokość dofinansowania będzie zależała od rodzaju zamontowanej pompy, do 7 000 zł dla pompy powietrznej i do 21 000 zł dla pompy gruntowej. W obu przypadkach jednak nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych. Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą liczyć na dotację do 45% kosztów kwalifikowanych.


Przykładowo, jeśli wartość Twojej inwestycji w pompę to 15 000 zł, możesz uzyskać maksymalnie 4 500 zł dofinansowania, ponieważ 15 000 zł x 30% = 4 500 zł. Z kolei, jeśli poniesiesz koszt 45 000 zł to w ramach dotacji z “Mojego Ciepła” możesz liczyć na 13 500 zł wsparcia: 45 000 zł x 30% = 13 500 zł.

ZAPISZ SIĘ TERAZ

Uwaga: Dotacja może się łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

Zostaw nam wszystkie formalności!

Starania o dofinansowanie bywają żmudne, męczące oraz długotrwałe. Decydując się na pompę ciepła od House Solutions wszystkimi formalnościami zajmują się nasi specjaliści!


W porozumieniu z Klientem pomagamy w uzyskaniu dotacji w ramach programu Moje Ciepło oraz doradzamy, w jaki sposób dokonać odliczenia od podatku.


Skontaktuj się z nami już dziś!

Zaufaj naszemu doświadczeniu!

MOJE CIEPŁO

Złóż wniosek między 29.04.2022 r. a 31.12.2026 r.
Data zamknięcia naboru może ulec zmianie w przypadku wyczerpania alokacji środków.